5) POPIS LITERATURE ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA

PROGRAM ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA

1. USTROJSTVO VLASTI

a) Ustrojstvo državne vlasti
Pravni izvor: Ustav RH ( NN 41/01, 55/01)

Provjerava se:
- ustrojstvo državne vlasti (načela)
- najviše vrednote ustavnog poretka RH (nabrojiti)
- zakonodavna vlast (nositelj)
- izvršna vlast (nositelj)
- sudbena vlast (nositelj)

b) Ustrojstvo sudbene vlasti
Pravni izvor: Zakon o sudovima (NN 150/05)

Provjerava se:
- sudski tumač (definicija)
- ustrojstvo sudova (vrste)
- unutarnje poslovanje sudova
- sudska uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji).
Pravni izvor: Zakon o prekršajima (NN 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04)

Provjerava se:
- ustrojstvo prekršajnih sudova (vrste)
- unutarnje poslovanje prekršajnih sudova
- sudska uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji).

c) Ustrojstvo pravosudnih tijela
Pravni izvor: Zakon o državnom odvjetništvu (NN 51/01)
Provjerava se:
- ustrojstvo državnog odvjetništva (vrste)
- unutarnje poslovanje državnih odvjetništava
- uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji)

Pravni izvor: Zakon o odvjetništvu (NN 9/94)
Provjerava se:
- uredi i pisarnice (vrste)
- nagrada odvjetnika (čime se određuje)
- obvezno udruživanje odvjetnika (naziv udruge)
- organi Komore (nabrojiti)

Pravni izvor: Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93 i 29/94)
Provjerava se:
- javnobilježničke isprave (nabrojiti)
- javnobilježnički uredi
- javnobilježnička nagrada (čime se određuje)
- obvezno udruživanje javnih bilježnika (naziv udruge)
- organi Komore (nabrojiti)

d) Ustrojstvo državne uprave
Pravni izvor: Zakon o sustavu državne uprave (NN 190/03, 199/03)
Provjerava se:
- tijela državne uprave (vrste)
- vrste ministarstava
- provedbeni propisi koje donosi ministar.


II PRAVNO NAZIVLJE
Pravni izvor: Kazneni zakon (NN 110/97, 27/98, 129/00, 11/03, 105/04, 71/06)

Provjerava se:
- kazneno djelo (način izvršenja)
- nužna obrana
- krajnja nužda
- pokušaj (vrste)
- elementi krivnje
- vrste kazni.

Pravni izvor: Zakon o kaznenom postupku (NN 62/03)

Provjerava se:
- oblici odluka koje donosi sud
- vrste podnesaka (nabrojiti)
- mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika (nabrojiti)
- izrazi za sudionike u kaznenom postupku
- prethodni postupak
- optužni akt i njegovo pobijanje (naziv)
- vrste presuda (nabrojiti)
- redoviti pravni lijek (naziv)
- izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti).

Pravni izvor: Zakon o vlasništvu (NN 91/96, 79/06)

Provjerava se:
- vrste vlasništva (nabrojiti)
- vrste posjeda (nabrojiti)
- služnosti (nabrojiti)
- založno pravo (kako se stječe).

Pravni izvor: Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03)

Pravni izvor: Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 114/01, 100/04)
Provjerava se:
- predmet upisa u zemljišne knjige
- tko vodi zemljišne knjige
- sastav zemljišne knjige
- sadržaj zemljišno knjižnog uloška.

Pravni izvor: Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99 i 118/03)
Provjerava se:
- vrste trgovačkih društava (naziv)
- upravna tijela društva kapitala (nabrojiti)
- prestanak trgovačkih društava (način)

Pravni izvor: Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06)
Provjerava se:
- pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka (nabrojiti)
- stranke u postupku (naziv)
- oblici sudskih odluka otvaranja stečajnog postupka.

Pravni izvor: Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03)
Provjerava se:
- stranke u postupku (naziv)
- oblici sudskih odluka (nabrojiti)
- redoviti pravni lijek (naziv)
- izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti).

Pravni izvor: Ovršni zakon (NN 57/96, 29/99, 173/03, 151/04, 88/05)
Provjerava se:
- stranke u ovršnom postupku (naziv)
- oblici odluka u ovršnom postupku (nabrojiti)
- ovršne isprave (nabrojiti)
- vrste osiguranja
- predmet osiguranja (nabrojiti)
- pravni lijekovi u ovršnom postupku

Provjerava se:
- vrste nasljeđivanja
- vrste oporuka
- nasljedni redovi

 FAQ: Često postavljana pitanja