15) AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - RAD SUDSKIH TUMAČA - PRIJEVODI TEKSTA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA NA HRVATSKI JEZIK

Nacionalni ENIC/NARIC ured, koji djeluje unutar Agencije za znanost i visoko obrazovanje, izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju i Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje.

Jedna od glavnih zadaća ovog uređaje priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje se od 1. srpnja 2004. obavlja na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003) a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04).

Postupak priznavanja je kompleksan proces čiji je cilj obrazovnu kvalifikaciju (visokoškolske kvalifikacije, svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju) stečenu u inozemstvu “smjestiti” unutar hrvatskog obrazovnog sustava na način da se odredi kojoj razini obrazovanja ona odgovara u Hrvatskoj. Cijeli postupak provodi se na temelju dokumentacije od koje pojedini dokumenti trebaju bit prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Naglasili bi da kod prijevoda inozemne visokoškolske kvalifikacije sudski tumači nisu ni nadležni ni kompetentni samostalno interpretirati izvorno stečeni naziv naveden u kvalifikaciji i umjesto njega navoditi naziv (po njihovom mišljenju ekvivalentne) hrvatske kvalifikacije.
Spomenut ćemo kao primjer najčešće slučajeve kada se, zbog samostalne interpretacije sudskog tumača, npr. Bachelor degree sa stranog jezika prevodi s diplomiram ili se Ph.D. prevodi kao doktor filozofije, stoje netočno te stvara krivi dojam ili buduća očekivanja kod stranke koja traži priznavanje takve kvalifikacije.

Kod ovakvih prijevoda često imamo slučaj da je osoba npr. završetkom studijskog programa ekonomije u SAD-u stekla svojom kvalifikacijom zvanje diplomiranog ekonomista. Ovakav prijevod je netočan i nelogičan jer u SAD-u ne postoji program nakon kojeg će osoba steći titulu naziva diplomirani ekonomist budući da to nije titula koja se dodijeljuje u SAD-u, isto kao što se završetkom studija u Republici Hrvatskoj ne može steći titula naziva Bachelor of Arts budući da u Hrvatskoj ne postoji studij čijim se završetkom stječe takvo zvanje.

Prijevod hrvatske visokoškoske kvalifikacije na engleski jezik (stečene po novom sustavu u Republici Hrvatskoj od šk. godine 2005/06.) reguliranje člankom 71. i 72. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) te se stečeni nazivi mogu prevesti na slijedeći način: prvostupnik/prvostupnica = baccalaureus/baccalaurea, magistar struke = master of science ili master of art /mr. sc./, ukoliko posebnim Pravilnikom iz članka 71. spomenutog zakona nije drugačije određeno.

Kod prevođenja inozemnih kvalifikacija ne dozvoljava se sloboda samostalnog interpretiranja izvorno stečenog naziva navedenog u kvalifikaciji, budući da za takvo nešto postoji poseban proces zakonski reguliran (priznavanje).
Navođenjem izvorno stečenog naziva u kvalifikaciji sudski tumači bi istovremeno pomogli i u procesu priznavanja budući da je kod nekih kvalifikacija često slučaj da se originalni naziv ne vidi dobro (npr. zbog pečata preko naziva - npr. kod ruskih ili ukrajinskih kvalifikacija). U spomenutim slučajevima izrazito nam je važno doznati kako glasi točan naziv koji je osoba stekla te nam tada prijevod sudskog tumača može biti iznimno koristan ukoliko je stečeni naziv napisan u izvornom jeziku ili, ukoliko je to moguće, na izvornom pismu (ćirilica, arapsko, kinesko i dr).

 FAQ: Često postavljana pitanja