Naša agencija obvezuje se čuvati privatnost svojih klijenata.
Ova izjava o privatnosti i sigurnosti podataka sadržava informacije
o našoj obvezi čuvanja osobnih podataka klijenata.
Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet klijenta,
kao što su naziv, sjedište, e-mail i broj telefona.
Povjerljivim informacijama smatraju se sve informacije koje bismo mogli saznati
u sklopu pružanja naše usluge, a za koje je nužno da ostanu tajne.
Naša agencija jamči da će osobni podaci i povjerljive informacije
biti dostupne isključivo ovlaštenom osoblju
te jamčimo provođenje politike sigurnosti u pogledu osobnih i povjerljivih podataka.
Nadalje, jamčimo da će svaka komunikacija koja se uspostavlja i odvija putem telefona,
e-maila ili bilo kojeg drugog sredstva komunikacije ostati povjerljiva.
Zadržavamo pravo čuvati u arhivi svaku primljenu komunikaciju i/ili dokumentaciju
te se obvezujemo da sadržaj istih nećemo otkrivati niti učiniti dostupnima trećim osobama.
Kako bi naši klijenti ostali anonimni, nećemo objavljivati naše reference,
jer je zaštita povjerljivih podataka nezaobilazna karakteristika našeg sektora.

Poveznice:
privacy