Stalni sudski tumači prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa jezika u javnoj upravi na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u javnoj uporabi ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.

 FAQ: Često postavljana pitanja