Stalnim sudskim tumačem može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

opće uvjete propisane za prijam u državnu službu uz znanje hrvatskog jezika da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom, ima završenu visoku stručnu spremu,
položen ispit o poznavanju ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obavljenu stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

Poveznice:
uvjeti sudski tumač
 FAQ: Često postavljana pitanja