Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:

_________________ stalni sudski tumač za __________ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u _____________ broj _____ od ___________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na ______________ jeziku.

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena. Valjani tekst ove potvrde na svim jezicima izradit će strukovna udruga stalnih sudskih tumača, moći će se dobiti pri nadležnim županijskim sudovima, a biti će dostupni i na ovim stranicama. (tekst ove potvrde još je u izradi)

 FAQ: Često postavljana pitanja